Realizacje - przemysłowe instalacje elektryczne

INSTALACJA ELEKTRYCZNA DLA HALI PRODUKCYJNEJ - WARSZAWA

Za nami kolejna realizacja przemysłowej instalacji elektrycznej.
Ułożyliśmy ponad 1 km przewodów, zapewniając bezpieczne zasilenie maszyny, o łącznej wartości poboru prądu 1260 A. Wszystko prowadzone trasami kablowymi podwieszanymi pod podkonstrukcje na wysokości 12 metrów lub korytkami naziemnymi. Rozdzielnicę budowaliśmy w oparciu o własny projekt.

Parametry instalacji:

> Moc instalacji: 315 kW
> Łączna suma prądu zasilającego: 630 A
> Ilość odbiorów w maszynie: 6 szt.
> Czas realizacji: 2 tygodnie

Data: czerwiec 2023
Lokalizacja: Warszawa

Zakres prac:

Dostarczenie dedykowanej rozdzielnicy dla maszyny

Ułożenie ponad 900 m przewodów o przekroju 185 mm2 na drabinkach kablowych pod sufitem

Ułożenie ponad 300 m przewodów odbiorczych, instalowanych w korytach naziemnych pod zasilaną maszyną

Wykonanie trzech elektrycznych przepustów przeciwpożarowych

Dostawa i montaż głównego rozłącznika w rozdzielni głównej zakładu

INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA I OŚWIETLENIA DLA PARKU MASZYN - GDAŃSK

Tym razem było to 6 maszyn charakteryzujących się sumaryczną mocą zainstalowaną 125 kW. Kable zostały ułożone na drabinkach i rozprowadzone do różnych części hali produkcyjnej. Rozdzielnica, którą zamontowaliśmy, została zasilona przewodami o przekroju 150 mm2. Same maszyny są zasilane przewodami o przekrojach 4, 6, 10, 16 mm2. Podłączyliśmy również na słupach 2 zestawy gniazdowe, każde posiada 4 gniazda 230 V oraz 2 gniazda 400 V.

Parametry instalacji:

> Moc instalacji: 125 kW
> Łączna suma prądu zasilającego: 250 A
> Ilość opraw High Bay: 14 szt.
> Ilość odbiorów: 20 szt.
> Czas realizacji: 6 tygodni

Data: marzec 2023
Lokalizacja: Gdańsk

Zakres prac:

Budowa, dostawa i montaż rozdzielnicy

Zasilanie rozdzielnicy pośredniej

Zasilanie 6 maszyn charakteryzujących się sumaryczną mocą zainstalowaną 125 kW

Montaż tras kablowych i rozprowadzenie przewodów do różnych części hali produkcyjnej

Przekroje przewodów zasilających: 150 mm2

Zasilanie maszyn przewodami o przekrojach 4, 6, 10, 16 mm2

Podłączenie 2 zestawów gniazdowych na słupach

Montaż i podłączenie szafy rakowej

Montaż instalacji teletechnicznej do stanowisk komputerowych przy maszynach - światłowód, Ethernet + gniazda PEL

Wykonanie oświetlenia stanowiskowego za pomocą lamp typu High Bay na wszystkich maszynach. Łączna ilość opraw: 14.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA I OŚWIETLENIA DLA PARKU MASZYN - GDAŃSK

Wykonanie zasilania do dwóch maszyn przemysłowych. Maszyny służące do laminowania oraz cięcia papieru o poborze prądu odpowiednio 630 A i 250 A. Zakres inwestycji obejmował zasilenie 2 maszyn, budowę montaż i podłączenie rozdzielnicy pośredniej, wykonanie konstrukcji wsporczych koryt i tras kablowych, wykonanie nowego pola w rozdzielni głownej zakładu.

Parametry instalacji:

> Łączny znamionowy pobór prądu: 880 A
> Rozdzielnica pośrednia: 1 szt.
> Wykonanie nowego pola w RG
> Wykonanie dokumentacji wykonawczej
> Czas realizacji: 4 tygodnie

Data: maj 2022
Lokalizacja: Gdańsk

Zakres prac:

Budowa, dostawa i montaż rozdzielnicy

Zasilanie rozdzielnicy pośredniej

Zasilanie 2 maszyn do laminowania

Montaż tras kablowych

Przekroje przewodów zasilających: 240 mm2

Montaż instalacji teletechnicznej do komunikacji z maszynami - światłowód, Ethernet + gniazda PEL

Przewiń na górę