Programowanie sterowników PLC

Tworzymy oprogramowanie pod indywidualne potrzeby naszych klientów. W większości zrealizowanych projektów opieramy się na znanych i najczęściej wykorzystywanych producentach sterowników PLC. Staramy się korzystać z nowoczesnych i najbardziej niezawodnych rozwiązań technicznych.

Stworzone przez nas oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami i preferencjami przedstawionymi przez Klienta. Rozwiązania jakie oferujemy charakteryzują się łatwością analizy i przyszłej modernizacji kodu, przejrzystością, niezawodnością oraz optymalizacją pod względem wykorzystywanej pamięci. W naszych projektach wykorzystujemy:

Programowanie sterowników PLC - Grafika

Gwarancja profesjonalnego wsparcia technicznego na każdym etapie współpracy

Innowacyjne projekty dostosowane do potrzeb każdego klienta

Modyfikacja systemów i dostosowanie ich do infrastruktury zakładów

W naszych projektach wykorzystujemy komponenty renomowanych dostawców

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań,  które możemy dostarczyć Twojej firmie.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Inco System Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego
185 
80-298 Gdańsk

NIP: 5842813166
REGON: 521080760
KRS: 0000949118

  Skontaktuj się z nami!

  Programowanie sterowników PLC

  Sterownik programowalny (PLC, Programmable Logic Controller) używany jest w wielu gałęziach przemysłu do automatyzacji maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Zadaniem sterownika PLC jest zbieranie informacji o przebiegu procesu za pomocą różnego rodzaju czujników, układów pomiarowych, liczników impulsów, przetworników, itp. Następnie na podstawie zebranych informacji z wejść sterownika oraz wykonanego kodu programu ustawiane zostają logiczne stany wyjść, umożliwiając sterowanie danym procesem technologicznym. Wartości urządzeń pomiarowych mogą być monitorowane, rejestrowane i przesyłane do innych urządzeń poprzez łącza komunikacyjne. Sterowniki PLC mogą pełnić również funkcje diagnostyki programowej.

  Programowanie sterowników PLC - od czego zacząć.

  Przed przystąpieniem do programowania sterowników PLC należy wybrać jakie dokładnie urządzenie jest nam potrzebne. W zależności od stopnia zaawansowania systemu dobieramy bardziej lub mniej rozbudowane sterowniki lub nawet przekaźniki programowalne do sterowania niewielkim systemem.  Doboru jednostki sterującej dokonujemy na podstawie poniższych parametrów: 
  • Stopień zaawansowania systemu – zwracając uwagę na liczbę wejść i wyjść jakie należy podłączyć do jednostki sterującej, możliwe jest dokonanie wyboru pomiędzy sterownikiem PLC, a przekaźnikiem programowalnym.
  • Wymagane moduły rozszerzenia – maksymalna liczba modułów rozszerzeń dla jednej jednostki CPU oraz rodzaje dostępnych modułów to jedne z najważniejszych parametrów sterownika. Każdy system charakteryzuje się inną specyfiką pracy. W zależności od wykonywanych procesów oraz miejsca pracy systemu konieczne mogą być moduły cyfrowe i analogowe, moduł licznika, czy moduł bezpieczeństwa.
  • Możliwości – Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika, jak również hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytora dostępnego w narzędziu, opcja autodokumentacji oraz dodatkowe ustawienia i możliwości edycji.
  • Ograniczenia – przed dokonaniem wyboru sterownika powinno się zaznajomić ze środowiskiem pracy oraz kartą katalogową sterownika, aby uniknąć takich ograniczeń jak np. brak możliwości sterowania fazowego silnikami krokowymi lub serwonapędami (PTO), modulacji szerokości impulsu (PWM), regulatorem (PID).
  Rodzaj komunikacji – w przypadku integracji systemu z odrębnymi liniami technologicznymi, maszynami, urządzeniami, ważnym jest poznanie istniejącej sieci, używanych protokołów komunikacyjnych (np. Modbus-TCP) czy sposobu adresowania.

  Programowanie sterowników PLC - jakie są języki.

  Języki programowania sterowników PLC są znormalizowane zgodnie ze standardem IEC 61131-3. Języki programowania dzielimy na języki tekstowe (lista instrukcji, tekst strukturalny) oraz języki graficzne (język drabinkowy, język schematów blokowych).

  Język listy instrukcji (IL) jest to język niskiego poziomu, zbliżony do asemblera. Język tekstu strukturalnego (ST) składnią przypomina język C, umożliwia pisanie skomplikowanych programów. Język drabinkowy (LD) jest językiem bardzo często wykorzystywanym. Swoją popularność zawdzięcza podobieństwu do schematów stykowo – przekaźnikowych. Język schematów blokowych (FBD), pozwala na pisanie rozbudowanych programów przy wykorzystaniu gotowych bloków funkcyjnych.

  Programowanie sterowników PLC przez firmę Inco System

  W naszych projektach wykorzystujemy sterowniki PLC wielu producentów. Każdy producent do swojego sterownika dołącza dedykowane oprogramowanie, które umożliwia nam połączenie się ze sterownikiem oraz wgranie do jego pamięci napisanego przez nas programu. 

  Program na sterownik PLC pisany jest przez nas pod konkretny projekt automatyki przemysłowej. Ważnym aspektem jest, aby program był czytelny, niezawodny oraz zoptymalizowany. Optymalizacja programu ma na celu zwiększenie wydajności i efektywności układu automatyki, zwracając przy tym uwagę na stopień zaawansowania oraz koszt projektu. Zaprogramowanie sterownika często wymaga, synchronizacji elementów wykonawczych na poszczególnych etapach procesu technologicznego oraz dobranie możliwie najkrótszych czasów ich zadziałania, by znacząco zwiększyć wydajność pracy w zakładzie przemysłowym. 

  Podczas programowania sterownika PLC skupiamy się na tym, aby napisany przez nas program umożliwiał swobodne wprowadzanie modyfikacji, podczas ewentualnych zmian koncepcyjnych działania układu automatyki, np. dostosowanie procesu produkcyjnego do wytwarzania tego samego elementu, ale o innych wymiarach.

  Programowania sterowników PLC - zastosowanie i korzyści.

  Sterowniki PLC, w porównaniu do układów przekaźnikowo – stycznikowych, nie wymagają zmiany okablowania, co powoduje znaczne skrócenie czasu podczas wprowadzania zmian i modyfikacji sterowania danym procesem. Zastosowanie sterownika PLC zmniejsza nakłady finansowe podczas budowy systemu automatyki eliminując liczbę przekaźników i styczników.

  Inco System Sp. z o.o.

  NIP: 5842813166
  REGON: 521080760
  KRS: 0000949118

  Adres

  Produkcja – warsztat
  ul. Juliusza Słowackiego 185
  80-298 Gdańsk

  Biuro:
  ul. Jabłoniowa 20/111F
  80-175 Gdańsk

  Kontakt

  +48 690 365 776
  +48 502 527 480
  kontakt@inco-system.com

  Przewiń na górę