Polityka Prywatności Inco System Sp. z o. o.

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania, wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony przez Inco System Sp. z o. o. danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej również „RODO”). Inco System Sp. z o. o. przywiązuje szczególną uwagę do prywatności Użytkowników korzystających ze strony internetowej https://inco-system.com/. Jeżeli korzystasz z tej strony internetowej, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.
 2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie Inco System Sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować, a w szczególności: 
 • imię i nazwisko, 
 • numer telefonu, 
 • adres poczty elektronicznej, 
 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Juliusza Słowackiego 185, 80-298 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949118 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5842813166, numer REGON 521080760, o kapitale zakładowym 30.000,00 zł, która prowadzi stronę internetową https://inco-system.com/ 
 2. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą. Dane osobowe mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 • 2. Rodzaj i cel zbieranych danych osobowych

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 1. Poprzez formularz kontaktowy imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie inne dane które powierzasz nam formułując zapytanie. Korzystamy z nich w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie, prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, rozwiązywania ewentualnych problemów i tym samym utrzymywania oraz zwiększania Państwa zadowolenia jako Klientów lub Użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku zapytań ofertowych celem jest ewentualne nawiązanie współpracy.
 2. Poprzez kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne wszelkie dane które powierzasz nam formułując zapytanie. Korzystamy z nich w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie, prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, prowadzenia i obsługi publicznych profili w mediach społecznościowych i portalach takich Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, rozwiązywania ewentualnych problemów i tym samym utrzymywania oraz zwiększania Państwa zadowolenia jako Klientów lub Użytkowników naszej strony internetowej. 
 3. Wraz z wyświetleniem strony internetowej https://inco-system.com/ następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem, mogą to być również dane osobowe, pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do Państwa osoby. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej, do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego. Dane są przechowywane przez określony czas, a następnie automatycznie usuwane. W przypadku wyświetlania strony internetowej danymi tymi są: adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona, datę i godzinę wejścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę z której nastąpiło wejście (adres URL strony), użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu. Dane te są wysyłane przez Państwa przeglądarkę na urządzeniu końcowym, bez Państwa udziału, i czasowo zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki. Potrzebne są one w celu zagwarantowania niezakłóconego tworzenia połączenia, komfortowego korzystania ze strony internetowej, analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu. Aby zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące danych osobowych oraz plików cookies, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową dla właściwej Państwu przeglądarki, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje jak dokonać zmiany ustawień. 
 4. W przypadku plików cookies danymi tymi są: informacje odnoszące się do używanego przez Państwa urządzenia końcowego, zapisywane w plikach cookies. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy bezpośrednich informacji o Państwa tożsamości. Sesyjne pliki cookie, rozpoznają czy odwiedzali już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Czasowe pliki cookie, zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na określony czas, automatyczne rozpoznają ponowną wizytę. Ponadto, stosujemy pliki cookies m.in. w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie ponownych odwiedzin tego samego Użytkownika. W plikach cookies zapisywane są również informacje o Państwa aktywności do celów reklamowych (m.in. jakie obszary strony są odwiedzane, z jakich linków Państwo skorzystali itd.). Dane te mogą służyć do tworzenia pseudonimizowanych profili, gdzie dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników i analizujemy Państwa zachowanie na stronie internetowej lub tworzymy prognozy na przyszłość. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji Użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu. Google może przekazywać dane zebrane poprzez cookies osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 5. W przypadku usług Google Analytics oraz Google Ads, świadczonych przez firmę Google LLC („Google”) danymi tymi są: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP- każde urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany numer, tak zwany adres protokołu internetowego (IP)), godzina wysłania zapytania na serwer, ruch i sposób poruszania się Użytkownika na naszej stronie internetowej, czas aktywności na stronie internetowej. Informacje te są używane do analizy korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji Użytkowników. Wykorzystujemy dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie do danej osoby (tak zwane maskowanie IP), co znaczy, że tworzone są pseudonimizowane profile Użytkowników. Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego wykorzystywanie danych osobowych, dostępnego pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Safari, Firefox i Microsoft Edge. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod linkiem:  https://adssettings.google.com/.
 • 3. Prawa Użytkownika – RODO 

W związku z przetwarzaniem przez Inco System Sp. z o. o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Inco System Sp. z o. o. przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
 1. celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
 2. kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe);
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie);
 4. w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
 6. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 1. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 1. dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 2. odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 3. złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.

Możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli są one niezbędne w celu realizacji naszych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami, lub jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
 1. podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;
 4. złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 1. Prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 2. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym do spraw ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Administratorem danych osobowych: biuro@inco-system.com. Szczegółowe informacje na temat złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdą Państwo na stronach internetowych:
 1. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) RODO albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych. Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw zgodnie z artykułem 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania, udzielenie przez Inco System Sp. z o. o. ostatecznej odpowiedzi na Państwa zapytanie, w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, podlega udokumentowaniu.

 • 4. Zakres przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 1. Pan/Pani jest proszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy. Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.
 3. Przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych, wypełniania obowiązków podatkowo – rozliczeniowych. Do wymogów prawa należy także spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes oznacza, że konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych osobowych w zakresie przekraczającym samo właściwe wypełnienie umowy. Zawiera się tutaj w szczególności w wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności jaką może podnosić administrator, wyborze odpowiednich partnerów handlowych, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego, analizowaniu danych do celów statystycznych, przetwarzaniu w celach archiwalnych oraz dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Inco System Sp. z o. o. i dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
 • 5. Udostępnianie danych osobowych
 1. Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wyświetlenie strony internetowej https://inco-system.com/, wypełnienie formularza, bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.
 3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 1. operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz. Wskazanej przez Państwa firmie przekazujemy dane dotyczące adresu dostawy (w celu realizacji umowy), a także numer telefony/ adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu;
 2. podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską, prawną;
 3. wyspecjalizowanym usługodawcom z sektora marketingu internetowego, którzy przetwarzają Państwa dane (pseudonimizowane profile wykorzystujące technologię plików cookies i podobne) w naszym imieniu w celu komunikacji marketingowej w sieciach reklamowych;
 4. dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie strony internetowej;
 5. dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania prowadzonego na podstawie ustawy);
 6. innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres wskazany w § 4. W przypadkach gromadzenia i analizy danych wyłącznie w formie spseudonimizowanej, podmioty te nie mają również możliwości identyfikacji Państwa tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

 1. Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku zawiera umowy z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych Użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. W części przypadków, Twoje dane będą gromadzone w sposób opisany powyżej przez usługodawców działających w roli współadministratorów – wówczas Inco System Sp. z o. o. wraz z usługodawcą ustalają sposób przetwarzania danych oraz zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów.
 3. Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w „zaawansowanym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwu jako Użytkownikach nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube, a także dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (YouTube jest częścią Google i przestrzega polityki prywatności oraz zasad Google) – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.
 • 6. Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania do Państwa preferencji.
 • 7. Przekazywanie do krajów trzecich
 1. Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane w tym dokumencie rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
 2. Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.
 • 8. Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Inco System Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.
 3. Inco System Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 4. W ramach Google Ads Inco system Sp. z o. o. korzysta z opcji konwersji rozszerzonych. Funkcja konwersji rozszerzonych dba o poufność i bezpieczeństwo informacji, stosując najwyższe standardy branżowe – dane są szyfrowane przed przesłaniem ich do Google (algorytm szyfrowania jednokierunkowego o nazwie SHA256).
 • 9. Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:

 1. Dane pozyskane w związku z realizacją zamówień: w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami. Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są także przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).
 2. Dane związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata, przy czym okres ten kończy się z końcem roku, w którym upływa 3-letni lub 2-letni termin przedawnienia roszczeń).
 3. Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy / kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych: dane osobowe będą przechowywane do 3 lat po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Państwu wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne. W przypadku Użytkowników, z którymi Inco System Sp. z o. o. nawiązał współpracę, dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego/ kontaktu mailowego / komunikatorów mediów społecznościowych będą przechowywane do 3 lat po ustaniu współpracy.
 4. Dane związane z działaniami statystycznymi (w tym analizowanie i profilowanie danych): do czasu wniesienia sprzeciwu.
 5. Cookies: Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem cookies jest zależny od rodzaju oraz wybranych ustawień przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane w zależności od celu, a okresy są bardzo różne. Niektóre pliki cookie usuwane są automatycznie przy zamknięciu naszej strony internetowej, inne zapisywane są na dni, miesiące czy nawet lata i następnie automatycznie usuwane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na posiadanym urządzeniu nie były wcale zapisywane albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie zapisany nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. 
 6. Google Analytics: Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby, a gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek:https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en. Dodatek jest zgodny z przeglądarkami Chrome, Safari, Firefox i Microsoft Edge.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną przesyłając list. Z administratorem można się skontaktować, przesyłając list na adres podany w § 1 ust. 4 lub e-mail na adres biuro@inco-system.com
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy uda się rozwiązać powstały problem.
 3. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. 

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 17.08.2023 Inco System Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityki Prywatności ukaże się ona na stronie z nową datą.

Inco System

NIP: 5842813166
REGON: 521080760
KRS 0000949118

Adres

Produkcja – warsztat
Ul. Juliusza Słowackiego 185,
80-298 Gdańsk

Biuro:
Ul. Jabłoniowa 20/111F
80-175 Gdańsk

Kontakt

+48 690 365 776
+48 502 527 480
kontakt@inco-system.com

Przewiń na górę