Automatyka Przemysłowa

Automatyka przemysłowa to praktyczna i skuteczna metoda na podniesienie wydajności firmy, znaczący wzrost rentowności produkcji, poprawa jakości produkowanych towarów i w efekcie zadowolenie klientów

Firma Inco System oferuje kompleksową obsługę w zakresie automatyzacji produkcji zakładów przemysłowych, automatyzację maszyn, linii produkcyjnych, linii technologicznych, automatyki budynkowej i systemów BMS. Realizujemy maszyny i ciągi technologiczne dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Gwarancja profesjonalnego wsparcia technicznego na każdym etapie współpracy

Innowacyjne projekty dostosowane do potrzeb każdego klienta

Modyfikacja systemów i dostosowanie ich do infrastruktury zakładów

W naszych projektach wykorzystujemy komponenty renomowanych dostawców

Jak działamy

Korzystając z naszego bogatego doświadczenia opracowujemy i wdrażamy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania systemów automatyki przemysłowej. Dobieramy najlepsze rozwiązania, na indywidualne potrzeby każdego Klienta. Realizujemy usługi na podstawie gotowych projektów lub opracowujemy i wdrażamy autorskie systemy sterowania pozwalające zwiększyć efektywność i wydajność zakładów.

              Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie tj. od koncepcji projektu zgłoszonego przez Klienta, poprzez programowanie sterowników PLC, aż po serwis i modernizację gotowego produktu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Stawiamy na kompleksowość, ale równie chętnie podejmujemy się pracy na każdym z poniżej przedstawionych etapów

Pierwszym krokiem na zautomatyzowanie danego procesu jest poznanie Twojego pomysłu na rozwiązanie automatyzacji. Nasze kompetencje pozwolą na szczegółowe zrozumienie Twoich wymagań odnoszących się do funkcjonalności maszyny i przedstawienie kilku najlepszych rozwiązań z szacunkowym przybliżeniem okresu zwrotu inwestycji.
Projekty wykonujemy na podstawie opracowanej i wspólnie wybranej koncepcji maszyny. Mechanicy konstruktorzy korzystając z licencjonowanego oprogramowania środowiska AutoCAD i SolidWorks opracowują projekt mechaniczny maszyny wraz z wykonaniem analizy wytrzymałościowej MES. Równolegle nasi elektrycy i automatycy wykonują projekty elektryczne w programie SEE Electrical.
Tworzymy oprogramowanie zgodne z wymaganiami i preferencjami Klienta. Rozwiązania jakie oferujemy charakteryzują się łatwością analizy i przyszłej modernizacji kodu, przejrzystością, niezawodnością oraz optymalizacją pod względem wykorzystywanej pamięci. Korzystamy z oprogramowania wiodących producentów sterowników PLC, tworzymy i wdrażamy wizualizacje i systemy SCADA.
Przygotowana dokumentacja techniczna, pozwala nam na złożenie zamówienia na poszczególne komponenty i rozpoczęcie procesu budowy konstrukcji nośnej, układu zasilania i sterowania oraz szeregu wymaganych zabezpieczeń maszyny.
Maszyna jest gotowa do pracy, jeżeli pozytywnie przeszła testy i spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa związane m.in. z certyfikatem zgodności CE i dyrektywą maszynową. W przypadku bardziej zaawansowanych technologicznie maszyn przemysłowych przeprowadzamy badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Na podstawie powyższych badań oraz testów funkcjonalnych, możemy zagwarantować poprawną pracę maszyny w rzeczywistych warunkach. Sprawną maszynę podłączamy w miejscu jej przeznaczenia tak, aby wykonywała swoją pracę na najwyższym poziomie, zgodnie z założeniami pierwotnymi.
Przeszkolenie personelu obsługującego, gwarantuje poprawną pracę maszyny, a tym samym pełną satysfakcję klienta. Osoba obsługująca maszynę musi być zaznajomiona z zasadą działania, systemem sterowania oraz wiedzieć, na jakie parametry powinna zwracać uwagę, aby zapewnić bezawaryjną pracę maszyny.
Przeprowadzamy regularne badania stanu technicznego maszyn. Predictive maintenance stanowi jedną z części Przemysłu 4.0, którego jednym z podstawowych założeń jest wdrażanie strategii opartej o optymalne wykorzystanie maszyn w firmie, minimalizując negatywne skutki awarii w postaci przestojów w produkcji. Serwis maszyn w postaci przeglądów okresowych to niezwykle istotne profilaktyczne działania pozwalające na podejmowanie decyzji związanych z np. regeneracją części eksploatacyjnych lub ich wymianą. Zapewniamy opiekę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną.

Nasza Oferta

Linie produkcyjne

Linie technologiczne

Automatyzacja procesu

Automatyka budynkowa

Przemysłowe instalacje eklektyczne

Automatyka Przemysłowa

Podnosimy efektywność produkcji w zakładach, dbając o okres zwrotu inwestycji.

Produkcja Maszyn

Indywidualne i innowacyjne rozwiązania na potrzeby każdego zakładu produkcyjnego.

Serwis Maszyn Jubilerskich

Jedyny w Polsce i Europie Wschodniej autoryzowany serwis maszyn marki Yasui.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań,  które możemy dostarczyć Twojej firmie.

Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

   533 669 906
   533 669 906
   biuro@inco-system.com

Inco System
Gdańsk, 80-309
ul. Jana Bażyńskiego 32

NIP: 587-172-14-55
REGON: 383169848

Automatyka Przemysłowa

Obecnie coraz więcej zakładów przemysłowych stanowi miejsce posiadające zautomatyzowane procesy produkcyjne. Rosnąca liczba konkurencji na rynku wymaga produktu najlepszej jakości przy jak najniższych kosztach produkcji, a czas procesu produkcji jest jednym z najważniejszych czynników. Wprowadzanie automatyki w procesie produkcyjnym wpływa na poprawę jakości produktu, zwiększa niezawodność i powtarzalność wykonywanej pracy oraz podnosi sprawność i efektywność zakładu produkcyjnego.

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa lub inaczej automatyzacja przemysłowa to nic innego jak, zastąpienie człowieka i myślenia człowieka przez komputery i maszyny. Patrząc na samo słowo „automatyzacja” możemy nadać mu znaczenie „samonapędzające się” lub „poruszające się samoczynnie”. Słowo automatyka wywodzi się z greckich słów „auto” – „samo” oraz „matos” – „poruszanie się”.

Automatyka przemysłowa jest to krok w kierunku mechanizacji, gdzie wykorzystuje się maszyny do wspomagania lub współpracy z człowiekiem, natomiast kluczowe decyzje mające wpływ na zachodzące procesy w dalszym ciągu pozostają pod kontrolą człowieka, najczęściej pełniącego rolę inżyniera produkcji. Z drugiej strony, możemy w pełni zastąpić człowieka i podejmowane przez niego decyzje, poprzez wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Podejmowane przez sieć decyzje są uzależnione od zgromadzonych za pomocą czujników i odpowiednio przetworzonych danych. Pozwala to na kontrolowanie procesów maszyn i podejmowanie odpowiednich decyzji bez udziału człowieka.

Zasada działania automatyki przemysłowej

System automatyki przemysłowej jest systemem zbudowanym z wielu elementów, z których głównym elementem jest sterownik PLC. Sterownik programowalny jest uniwersalnym urządzeniem mikroprocesorowym przystosowanym do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, gdzie jest wykorzystywany do sterowania pracą maszyn, urządzeń oraz całych ciągów technologicznych. Innymi elementami systemu automatyki mogą być układy pomiarowe, czujniki (pomiar temperatury, prędkości itd.) oraz elementy wykonawcze (silniki, siłowniki). Do wizualizacji procesu technologicznego w systemie automatyki wykorzystuje się m.in. system SCADA. System ten obrazuje dany proces technologiczny, aktualne wartości mierzonych parametrów oraz pozwala na sterowanie procesem technologicznym. Z systemem automatyki współpracuje także system sygnalizacji stanu zachodzącego procesu, który informuje obsługę o poprawnej pracy lub awarii.

dsadas

Głównym zadaniem systemu automatyki przemysłowej jest realizacja zaprogramowanych algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym, na podstawie analizy sygnałów wejściowych, pochodzących od sterowanego procesu. W wyniku odpowiedzi na zmiany sygnałów wejściowych sterownik generuje odpowiednie sygnały wyjściowe (analogowe lub cyfrowe) i przekazuje je do zewnętrznych urządzeń wykonawczych, w celu uzyskania oczekiwanego działania sterowanego procesu.

Zastosowanie automatyki przemysłowej

Systemy automatyki przemysłowej są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki i przemysłu. System taki możemy spotkać w większości zakładów produkcyjnych posiadających złożone ciągi technologiczne. Systemy automatyki znajdują zastosowanie również w sieciach użyteczności publicznej (np. sieć wodociągowa), czy w systemach automatyki budynkowej (np. BMS).

Systemy automatyki wykorzystywane są w małych aplikacjach (np. pompy, przepustnice) ale także w bardziej zaawansowanych procesach (np. elektrownie, sieci elektroenergetyczne, oczyszczalnie ścieków, linie produkcyjne itd.).

Rodzaje automatyki przemysłowej

Możemy wyróżnić automatykę stałą, programowalną oraz miękką.

Automatyka stała wykorzystywana jest do operacji stałych i powtarzalnych. W tym wypadku trudno jest zmienić działanie maszyny. W związku z tym ten rodzaj automatyki jest nieelastyczny w zapewnieniu różnorodności produkcji, ale zwiększa wydajność przy wyższym tempie produkcji a także zmniejsza koszty jednostkowe.

W automatyce programowalnej mamy dużą elastyczność w dokonywaniu zmian w programie sterującym danym procesem technologicznym. Ten rodzaj automatyki najlepiej sprawdza się w produkcji seryjnej, lecz rekonfiguracja sekwencji operacji wymaga dłuższej konfiguracji. Przykładem tego systemu automatyzacji są maszyny sterowane numerycznie lub roboty przemysłowe.

Automatyka miękka zapewnia automatyczny sprzęt sterujący, oferując dużą elastyczność w dokonywaniu zmian w projekcie produktu. Zmiany te mogą być wykonywane szybko za pomocą poleceń wydawanych przez obsługę. Automatyka ta pozwala na wytwarzanie wielu produktów o różnych zakresach w ramach jednego procesu technologicznego, np. wielofunkcyjne maszyny CNC.

Przewiń do góry